40% på Karben säkerhetsvästar!

Nu rear vi ut säkerhetsvästarna från Karben med 40%!
Finns att prova i butik.
Välkoma!